Call Recorder for Skype

Call Recorder for Skype dành cho Mac

Ghi lại cuộc gọi điện thoại Mac Skype của bạn

Các bản sửa lỗi tương thích quan trọng cho bản phát hành cuối cùng của Skype 5.Xem mô tả đầy đủ

Rất tốt
8
Các bản sửa lỗi tương thích quan trọng cho bản phát hành cuối cùng của Skype 5.

Thay đổi

  • Các bản sửa lỗi tương thích quan trọng cho bản phát hành cuối cùng của Skype 5.

Được tải nhiều nhất Đa phương tiện cho mac

Call Recorder for Skype

Tải xuống

Call Recorder for Skype 2.5.16

Đánh giá của người dùng về Call Recorder for Skype

Được tài trợ×